Kira sözleşmesini imzalamadan 6 maddeye dikkat! | Yakup Emlak & İnşaat
All for Joomla All for Webmasters
Arama sonuçlarınız

Kira sözleşmesini imzalamadan 6 maddeye dikkat!

Gönderen Yakup Özyürek üzerinde 23 Nisan 2017
| 0

Kiracıların kira sözleşmesini imzalamadan önce dikkat etmesi gereken önemli konular var. Yönetim planını, kiralanan yerin özelliklerini incelemeyen, aidat, mülkiyet gibi konuların içeriğini bilmeyen kiracılar, sorun yaşamaktan kurtulamıyor. Hangi maddelere dikkat edilmeli Emlakjet Haber’de

Kiracılar, kira sözleşmelerini uygulamada çoğu zaman pek çok detaya dikkat etmeden imza atıyor ve bu da sonradan pek çok sorunun yaşanmasına neden oluyor. Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’ndan Avukat Enis Sinan Reyhan, kiracıların sözleşme imzalamadan önce hangi maddelere dikkat etmesi gerektiğini 6 başlıkta Emlakjet için özetledi:

1- Yönetim planını mutlaka kontrol edin

Kiracıların kiralayacağı taşınmazın yönetim planını kontrol etmesi önem arz etmektedir. Yönetim plânı binanın nasıl yönetileceği, ortak kullanım kuralları ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim plânı, bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme hükmündedir ve tapuda tescil edilmektedir.

2- Ev kentsel dönüşüm kapsamında mı öğrenin

Kentsel dönüşüm kapsamında, kiracılar, söz hakları olmayan bir süreç sonunda kiraladıkları taşınmaz bazen acele bir şekilde tahliye etmek durumunda kalmaktadır. Bu tahliye işlemi idare tarafından yapıldığı için hızlı bir şekilde sonuçlanabilmektedir. Ayrıca, tahliyede direnilmesi halinde, elektrik, suı ve doğalgazın kesilmesi de mümkündür. Kiraya veren kanundan kaynaklanan bir yetkisini kullandığı için, genel itibariyle, kiraya verenden tazminat talep etmenin mümkün olmadığı kabul edilmektedir. Bu açıklamalar ışığında, kiralamadan önce, taşınmazın tapu kütüğünde riskli yapı şerhinin olup olmadığının kontrolü önem taşımaktadır.

3- Kiralanan yerin fiziki özelliklerine önceden dikkat edin

Kira sözleşmelerinde kiralanan yerin mevcut durumu ile ilgili belirli açıklamalar (demirbaşlar, boyalı/boyasız vb.) bulunmaktadır. Bu açıklamaların mevcut duruma uygunluğunu teyit etmek önem taşımaktadır. Aksi durumda, kiracılar, imza da attıkları için, daha önceden var olan bir kusur veya eksiklikten sorumlu tutulabilmekte veya boyasız teslim almalarına rağmen, kiralanan yerin boya badanasını yaptırmak zorunda kalmaktadır.

4- Mülkiyet kimde tam olarak emin olun

Kiraya verenin, kiralanan taşınmazın maliki olup olmadığı da dikkat edilmesi gereken başka bir konudur. Genellikle kiralama yapılırken tapuda mülkiyet bilgileri kontrol edilmemektedir. Oysa, malik dışında başka bir kişiyle sözleşme imzalanırsa, malikin tahliye, kira gibi taleplerine muhatap olunması mümkündür.

5- Aidat ne kadar baştan hesabınızı yapın

Bilindiği üzere, kira sözleşmeleri kapsamında, aidatların kiracılar tarafından ödenmesi genel kabul görmüş bir uygulamadır. Bu nedenle, bir yer kiralarken, aidat bilgisinin de, sağlam bir şekilde teyidi faydalı olacaktır.

6- Kefilin imzası ve geçerliliğini atlamayın

Kiraya verenler açısından ise, en önemli konu kira bedelinin düzenli ödenmesidir. Bu nedenle, kiracının yanında kefilin de kira sözleşmesine imzasına başvurulabilmektedir. Bu yola gidilmesi halinde kefalete özgü özel şartlara uyulması kritik önem taşımaktadır. Aksi takdirde, kefalet geçerli olmayacak ve kefile karşı talepte bulunulamayacaktır. Örneğin, kefalet limiti ve tarih kefil tarafından elle yazılmaz ise, veya kefilin eşinin rızası alınmaz ise, kefalet geçerli olmayacaktır. Yine kefaletin yenilenen kira dönemi için de geçerli olduğunu belirtmek faydalı olacaktır.

KAYNAK: Emlakjet Haber